Warning: include(../head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 12

Warning: include(../head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 12
news
 

เชียงรายช่วยเหยื่อค้ามนุษย์51ราย


       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดประชุมเสนอสภาพปัญหา ร่วมกันจัดทำร่างความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการใช้แรง งานเด็กร่วมกันขึ้นในประเทศไทย ตามรูปแบบโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดทำขึ้น หลังจากพบว่าการค้ามนุษย์และใช้แรงงานเด็กมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น โดยมีนายกีย์ ไทส์ รองผู้อำนวยการเอเชียและแปซิฟิก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็นประธาน

นายพนพ สัตโอภาส พม.จ.พะเยา กล่าวว่า จ.พะเยา ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณี เป็นพฤติกรรมการล่อลวงและการตกเขียว เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบและภัยของการค้า มนุษย์

นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พม.จ.เชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.เชียงราย ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ 51 ราย เป็นคนไทย 14 ราย และต่างชาติ โดยเฉพาะชาวพม่าอีก 37 ราย จากผู้ประสบเหตุกว่า 300 ตัวอย่าง ดำเนินคดีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ 7 ราย กว่าร้อยละ 80 เป็นการค้ามนุษย์เพื่อเพศพาณิชย์

นางกานดา วัชราภัย รองปลัด พม.กล่าวว่า ประเทศไทยไม่สามารถที่จะกีดกันการทะลักของแรงงานต่างด้าวได้ ด้วยปัจจัยเศรษฐกิจ อาชีพ และความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศเพื่อนบ้าน และความร่วมมือในทวิภาคีก็ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย

ด้านนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวได้ใช้กฎหมายควบคุมแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และสถานที่ทำงานที่ชัดเจน มีบทลงโทษการใช้แรงงานเด็กและสตรี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและคาดโทษเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน เชื่อว่าจะทำให้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง
ที่มา :
วันที่ 4 พ.ค. 2550
คลิกอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

อ่าน 507 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็ก 13 ลวง 9 ขวบ ข่มขืนฆ่าปิดปากกลางป่า(SNEW)
 สังคมฟอนเฟะ แม่ขาย-ดญ.14 ให้'แม่เล้าท้อง' หาเงินทำแท้ง!(ข่าวสด)
 พระตุ๊ยเณรไม่มีวัดอยู่ 15 วัน ขาดจากความเป็นสงฆ์(ไทยรัฐ)
 ชาวบ้านผวาไอ้หื่นฆ่าข่มขืน ตร.ยังจับไม่ได้(SNEW)
 รวบ​บิ๊ก​ไอเอ็มเอฟหื่น​ฉาว​โลกบังคับ​ออ​รัล​เซ็กซ์(ไทยรัฐ)

 
Warning: include(../menu_right.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 25

Warning: include(../menu_right.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../menu_right.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 25

Warning: include(../sitmap.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 36

Warning: include(../sitmap.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 36

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../sitmap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 36