web_photoshop_01
news
 

บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร

เปิดบ้านแถลงผลการทำงานและประชาสัมพันธ์หมายเลข 1300

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2553 โดยมีสถิติผู้มารับบริการ รวม 112 ราย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางสังคม เช่นเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ถูกกระทำรุนแรง และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ขณะที่สายด่วน ศูนย์ประชาบดี 1300 ให้บริการเรื่องที่เป็นปัญหาทั้งหมดรวม 167 เรื่อง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราว โดยให้การปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพช่วยเหลือ เด็ก สตรีและบุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม สตรีตั้งครรภ์นอกสมรส เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูได้ เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือเด็กที่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม
นางอภิญญา ก้อยทอง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา มีผู้มารับบริการ ที่เป็นทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ที่ถูกกระทำ รวมแล้ว 112 ราย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ถูกกระทำรุนแรง และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ยังให้บริการปรึกษาปัญหาผ่านสายด่วน ศูนย์ประชาบดี 1300 โดยข้อมูลที่ได้รับจะเป็นความลับ ซึ่งที่ผ่านได้ให้คำปรึกษารวมแล้ว 167 เรื่อง
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งต่อกรณีของผู้มารับบริการจะทำงานแบบบูรณาการกับกลุ่มสหวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลมุกดาหาร มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิศุภนิมิต ศูนย์สงเคราะห์เด็กยากจน ซีซีเอฟ มุกดาหาร มูลนิธิสยามแคร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาได้รับการเยียวยาจนถึงที่สุด ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 44 ถนนผ่องใส ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 9 คน

ที่มา : NNT

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553


อ่าน 829 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็ก 13 ลวง 9 ขวบ ข่มขืนฆ่าปิดปากกลางป่า(SNEW)
 สังคมฟอนเฟะ แม่ขาย-ดญ.14 ให้'แม่เล้าท้อง' หาเงินทำแท้ง!(ข่าวสด)
 พระตุ๊ยเณรไม่มีวัดอยู่ 15 วัน ขาดจากความเป็นสงฆ์(ไทยรัฐ)
 ชาวบ้านผวาไอ้หื่นฆ่าข่มขืน ตร.ยังจับไม่ได้(SNEW)
 รวบ​บิ๊ก​ไอเอ็มเอฟหื่น​ฉาว​โลกบังคับ​ออ​รัล​เซ็กซ์(ไทยรัฐ)

 กรุณากรอก e-mail

สมัครสมาชิก | ยกเลิก

 

          สถานีประชาชนช่อง TPBS
          ร่วมมือ ร่วมใจ ช่อง NBT
          เรื่องจริงผ่านจอ ช่อง 7
          ร่วมด้วยช่วยกัน
          จส. 100
          สวพ. 91

ศูนย์ข้อมูลคนหาย
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
มูลนิธิกระจกเงา 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-973-2236-7 ต่อ 104
โทรสาร 02-973-2236 ต่อ 109
E-mail : info@backtohome.org
ดูแผนที่
Design By NgosCyber