Warning: include(../head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 12

Warning: include(../head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 12
outstanding article
 

แชทเสียว…ภาพสะท้อนของสังคมทราม

 

 

 

1900 xxx xxxสายคลายเหงา คุยได้ทุกเรื่องคุยเสียว

คุยกับนักศึกษาหาลำไพ่พิเศเรื่องอย่างว่าน่ารักเน้นๆ โทร 1900 xxxx xxเด็ดจริงๆ

สายที่คุยแล้วได้อารมณ์ที่สุด ทุกเรื่องกับสาวๆนักศึกษา 2:2 1900 xxxx xx

จีไลน์สายสีม่วง1900 xxx xxx

มาคุยกับพวกเรานะคะ…จุ๊บ…จุ๊บ1900 xxx xxx

 

 

 

          หลากหลายข้อความที่ส่อให้ไปในทางยั่วยุกามารมณ์ มีให้เห็นจนชินตาตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในเวปไซด์ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ แม้กระทั่งการแจกใบปลิวตามรายทาง ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นการโฆษณาของแชทไลน์ผ่านระบบออดิโอเท็กซ์ หรือ 1900 ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในปัจจุบันว่าเป็นเช่นไร

          ระบบออดิโอเท็กซ์ หรือ 1900 คือ การบริการข้อมูลด้วยเสียง ที่ได้รับการบันทึกไว้ล่วงหน้าผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการโดยตรงได้ทางโทรศัพท์ในอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้ แตกต่างจากค่าบริการโทรศัพท์ธรรมดา

          บริษัท ทีโอที คอเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้มีข้อสัญญาในการร่วมดำเนินการในธุรกิจให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์กับบริษัทร่วมดำเนินการว่า บริษัทต้องดำเนินกิจการบริการAUDIOTEXให้ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามบริษัทดำเนินการเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสังคม หรือความมั่นคงของรัฐ

          ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น ภาพของการโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการโทรเข้ามานั้น เป็นข้อความที่ขัดแย้งกับสัญญากับทางทศท. และขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมพุทธอย่างบ้านเราเป็นอย่างยิ่ง โดยยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

                การละเลยปล่อยให้สังคมเสื่อมทรามลงเรื่อยๆโดยเงื่อนไขทางธรกิจที่ไร้ซึ่งสามัญสำนึก รับผิดชอบต่ออนาคตของชาติ จนในท้ายที่สุดเยาวชนรุ่นใหม่คงเห็นว่าเรื่องเซ็กส์และการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้โดยง่าย และไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม

 

 

 

               พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณากล่าวไว้ว่า การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ซึ่งจะต้องไม่เป็นข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความสูญเสียในวัฒนธรรมของชาติ

         กรอบของคำว่า “ศีลธรรม และความสูญเสียในวัฒนธรรมของชาติ”นั้น ถูกวางไว้ที่ไหน หากตีความว่าศีลธรรมอันดี คือ สิ่งที่ขัดแย้งกับการประกาศเชิญชวน ยั่วยุให้มีเพศสัมพันธ์ โดยมีการประกาศอย่างเปิดเผย เช่นนั้นแล้วการโฆษณาด้วยข้อความอันล่อแหลมของแชทไลน์1900 ย่อมเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและเป็นการบ่อนทำลายวัฒนธรรมของชาติ เป็นเรื่องที่ผิดพระราชบัญญํติ

          ความเลวร้ายของการโฆษณาข้อความยั่วยุและส่อกามารมณ์ไม่ได้จบสิ้นแค่ภาพลักษณ์ของสังคมทรามเท่านั้นเนื้อแท้แล้วแชทไลน์มีผลสะท้อนไปถึงเด็กและเยาวชนในเรื่องของการหายออกจากบ้านซึ่งมีแชทไลน์เป็นบันไดในการเชื่อมต่อทำให้เด็กมีโอกาสถูกล่อลวงไปละเมิดทางเพศ ดังเช่นกรณีศึกษาของศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา น้องเอ เด็กหญิงวัย 12 ปีได้หนีออกจากบ้านไปกับเพื่อนชายที่รู้จักกันผ่านแชทไลน์สายเสียวทางโทรศัพท์ แต่ปัญหาไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าน้องเอหายออกจากบ้านเท่านั้น สิ่งที่ตามมาคือ หลังจากที่น้องเอได้กลับมาที่บ้านแล้ว พ่อของน้องพบว่า น้องเอแอบทานยาคุม เมื่อสอบถามก็ได้ความว่าน้องเอได้มีเพศสัมพันธ์กับชายคนดังกล่าว แต่น้องเอใช้ยาคุมผิดวิธี จึงไม่อาจป้องกันการต้องครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้

          นับจากนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือน พ่อและน้องเอต้องรอคอยคำตอบและปาฏิหาริย์ ที่จะทำให้ทราบว่าน้องเอตั้งครรภ์หรือไม่ หากมีการตั้งครรภ์จริง อนาคตของเด็กสาวคนหนึ่งย่อมต้องเสียไปอย่างสิ้นเชิง หรือไม่เช่นนั้นพ่อคนหนึ่งต้องรอให้ปาฎิหารย์เกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเอง

 

          จากกรณีศึกษาของน้องเอ จึงเป็นคำตอบที่ว่ากรอบของศีลธรรมนั้นอยู่ที่ใด และควรทวงถามจากผู้ประกอบการแชทไลน์ถึงจรรยาบรรณและการคำนึงถึงศีลธรรมอันดี ซึ่งนำมาด้วยความสงบของสังคม นอกจากนี้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแชทไลน์ควรจะมีบทบาทมาตรการเช่นไร ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในทุกด้าน และตระหนักให้ดีว่าควรแล้วหรือให้มีการประกอบการเช่นนี้ในสังคมไทย หรือจะต้องรอให้ลูกของท่านตกเป็นเหยื่อรายต่อไป

 

 

เขียนโดย ...

นางสาวนวพร  ธัญญชีวี

มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์ข้อมูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา


อ่าน 20986 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 “รัฐกับการรับมือเหตุลักพาตัวเด็ก”
 ถอดรหัส “ลักพาตัวเด็กในโรงพยาบาล”
  “คนหายที่แจ้งรัฐ...ยังไม่สามารถติดตามได้ในขณะนี้”
 ถอดบทเรียนกรณีลักพาตัวเด็กในประเทศไทย

 
Warning: include(../menu_right.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 25

Warning: include(../menu_right.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../menu_right.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 25

Warning: include(../sitmap.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 36

Warning: include(../sitmap.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 36

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../sitmap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 36