Warning: include(../head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 12

Warning: include(../head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 12
news
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมพลังชุมชนต้านภัยปัญหาสังคม


 

       ปัญหาสังคมเป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ด้วยเหตุนี้กระทรวงหลักที่ทำหน้าที่ดูแลและแก้ปัญหาสังคม อย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จัด "โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยปัญหาสังคม" ขึ้น โดยมีแกนนำชุมชนทั้ง 50 เขต จาก 600 ชุมชนเข้าร่วมงาน

       นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะประธานคณะทำงานของโครงการ บอกว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน สตรีในชุมชน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและส่งผลในการเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง โดยบทบาทของกระทรวงคือเป็นผู้ช่วยเสริมพลังความคิดให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง

       ส่วนนางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเมือง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า การสร้างภาคีเครือข่าย ด้วยการผนึกกำลังแกนนำชุมชนทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ถือเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งทางกระทรวงได้เสริมกิจกรรม 5 ด้าน ทั้งด้านครอบครัว อาทิ โครงการเรารักวันอาทิตย์ ด้านปัญหาสังคมและชุมชน ที่มุ่งเน้นการลดปัญหาสังคมภายในชุมชน เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะโลกร้อน ด้านการสร้างอาชีพเสริมในชุมชน มุ่งเน้นการสร้างรายได้พิเศษ อาทิ การสานตะกร้า การนวดฝ่าเท้า และด้านสุขภาพพลานามัย เช่น การออกกำลังกาย เป็นต้น
 
       ด้านลุงทองสุข อ่วมงามอาจ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์ 22 วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง บอกว่า ที่ผ่านมาปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนคือ เรื่องสุขภาพและการขาดรายได้ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีรายได้เสริม นับเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งตนจะได้นำแนวคิดและการทำกิจกรรมต่างๆ ไปบอกต่อให้สมาชิกในชมรมได้รับรู้

       โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยปัญหาสังคม นับเป็นโครงการจุดประกายความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชน แต่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะคนในชุมชนนั้นๆ เพื่อสร้างชุมชนและส่งต่อถึงสังคมระดับชาติให้เข้มแข็งต่อไป

 


ที่มา :
วันที่ 19 ส.ค. 2551


 


อ่าน 767 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็ก 13 ลวง 9 ขวบ ข่มขืนฆ่าปิดปากกลางป่า(SNEW)
 สังคมฟอนเฟะ แม่ขาย-ดญ.14 ให้'แม่เล้าท้อง' หาเงินทำแท้ง!(ข่าวสด)
 พระตุ๊ยเณรไม่มีวัดอยู่ 15 วัน ขาดจากความเป็นสงฆ์(ไทยรัฐ)
 ชาวบ้านผวาไอ้หื่นฆ่าข่มขืน ตร.ยังจับไม่ได้(SNEW)
 รวบ​บิ๊ก​ไอเอ็มเอฟหื่น​ฉาว​โลกบังคับ​ออ​รัล​เซ็กซ์(ไทยรัฐ)

 
Warning: include(../menu_right.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 25

Warning: include(../menu_right.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../menu_right.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 25

Warning: include(../sitmap.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 36

Warning: include(../sitmap.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 36

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../sitmap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/backtohome/domains/backtohome.org/public_html/autopagev4/admin/config/function-gen.php(92) : eval()'d code on line 36