web_photoshop_01
news
 

 

ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ ระหว่างเด็กต่อเด็ก!


 

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำเสนอผลงานวิจัยของรศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า สถานการณ์ความรุนแรงและการทารุณกรรมละเลยทอดทิ้งเด็กในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น โดยความรุนแรงทางเพศยังเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด แต่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก มาเป็นเด็กกับเด็กมากขึ้น ดังนั้นสหวิชาชีพต้องเร่งสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องจริงจัง

รศ.พญ.ศรีเวียง กล่าวว่า โดยปกติแล้วสังคมเข้าใจว่าการทารุณกรรมทางเพศ เป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก แต่สถานการณ์ปัจจุบันเป็นปัญหาระหว่างวัยรุ่นด้วยกันเอง เช่น การที่วัยรุ่นถูกแฟนล่วงละเมิดทางเพศ หรือรู้สึกชอบพอกันและมีเพศสัมพันธ์กัน เมื่อผู้ปกครองทราบภายหลังเกิดการแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งคดีลักษณะนี้มีอยู่มากในปัจจุบัน สาเหตุเบื้องต้นอาจจะมาจากถูกละเลยทอดทิ้งจากผู้ปกครอง หรือเด็กรู้สึกขาดความอบอุ่นจากคนที่รัก ซึ่งเป็นปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้น


สำหรับปัจจัยของเด็กถูกทอดทิ้งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีสาเหตุมาจากหลายอย่าง ทั้งที่มาจากตัวเด็กเอง และปัจจัยแวดล้อม เช่น ปัญหาพ่อแม่หย่าร้าง หรือทิ้งให้เด็กอยู่กับย่า-ยาย โดยไม่ได้ส่งเงินมาอุปการะเลี้ยงดู รวมไปถึงปัจจัยเรื่องความรุนแรงในครอบครัว เช่น การดื่มเหล้า ติดสารเสพติด ฯลฯ ของผู้ปกครองที่นำไปสู่การกระทำรุนแรงต่อเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ทั้งนี้พบว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางอารมณ์จากผู้เลี้ยงดูบ่อยครั้งที่สุด เช่น พ่อแม่อาจจะไม่เข้าใจ ดุด่า จนเกิดความน้อยใจ เป็นผลโยงไปสู่ปัญหาวัยรุ่นในด้านอื่นๆ อาทิ การถูกทารุณกรรมทางเพศ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีจำนวน 21 แห่งในจังหวัดขอนแก่นพบว่าปัญหาการทารุณกรรมทางเพศมีจำนวนมากที่สุด 


งานวิจัยยังพบว่า การช่วยเหลือที่เป็นระบบในประเทศไทยนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง ขาดการประสานงานในกลุ่มสหวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันการแก้ปัญหายังคงเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบแยกส่วน อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่อยู่ตามโรงพยาบาลในเบื้องต้นจะให้คำปรึกษา ตำรวจและนักกฎหมายทำหน้าที่ดูแลหาหลักฐานทางนิติเวช เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการสอบถามข้อมูลให้เห็นสถานการณ์ที่เด็กกำลังเผชิญ ณ เวลานั้น เช่น กรณีเด็กถูกทอดทิ้ง ควรจะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าไปใกล้ชิดกับเด็กได้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

นอกจากนี้การช่วยเหลือทางด้านสังคม ยิ่งลำบากกว่าด้านการแพทย์ ซึ่งการช่วยเหลือด้านสังคมปัจจุบันยังมีน้อยมากและไม่มีการประสานงานกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กรณีถูกทารุณกรรมทางร่างกายก็ควรมีมาตรการการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยให้การคุ้มครอง ด้านการเรียน และการช่วยเหลือครอบครัว เช่น จัดหาอาชีพให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในระยะแรก

สำหรับแนวทางแก้ไขที่สำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะต้องมีบทบาทในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น สิ่งสำคัญต้องช่วยกันรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาเด็กในวงกว้างและช่วยกันสอดส่องดูแล รวมทั้งกลุ่มสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงจะต้องถูกกระตุ้นให้ตระหนักในบทบาทของการทำงานที่ถูกต้องและจริงจังในการช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรง การทารุณกรรม การละเลยทอดทิ้งเด็กให้มากขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดนโยบายภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญ ผลักดันให้เกิดระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป
ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด
วันที่ 15 ม.ค. 2550
คลิกอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่


อ่าน 4416 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็ก 13 ลวง 9 ขวบ ข่มขืนฆ่าปิดปากกลางป่า(SNEW)
 สังคมฟอนเฟะ แม่ขาย-ดญ.14 ให้'แม่เล้าท้อง' หาเงินทำแท้ง!(ข่าวสด)
 พระตุ๊ยเณรไม่มีวัดอยู่ 15 วัน ขาดจากความเป็นสงฆ์(ไทยรัฐ)
 ชาวบ้านผวาไอ้หื่นฆ่าข่มขืน ตร.ยังจับไม่ได้(SNEW)
 รวบ​บิ๊ก​ไอเอ็มเอฟหื่น​ฉาว​โลกบังคับ​ออ​รัล​เซ็กซ์(ไทยรัฐ)

 กรุณากรอก e-mail

สมัครสมาชิก | ยกเลิก

 

          สถานีประชาชนช่อง TPBS
          ร่วมมือ ร่วมใจ ช่อง NBT
          เรื่องจริงผ่านจอ ช่อง 7
          ร่วมด้วยช่วยกัน
          จส. 100
          สวพ. 91

ศูนย์ข้อมูลคนหาย
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
มูลนิธิกระจกเงา 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-973-2236-7 ต่อ 104
โทรสาร 02-973-2236 ต่อ 109
E-mail : info@backtohome.org
ดูแผนที่
Design By NgosCyber